Coses que he après avui
 
 que mai s'acaba l'aprendre
 que mai ho sabré tot
 que aprenem fins i tot sense voler
 que tot en són eines  
 
 els silencis
 les mirades
 les mancances
 les troballes
 
 el contacte
 la presència
 les paraules dites  
 i les no dites
 
 Avui em sembla que no sé res
 i potser demà en sabré més.
 
 Tot és possible.
 
 Contacte - com tacte – COM PACTE - COMPACTA